Welcome to South Latvia   


Šī ir demo lapa! Visa aktuālā informācija, kas saistīta ar tūrisma iespējām Bauskas novadā atrodama www.visit.bauska.lv , bet par Zemgali www.travelzemgale.lv


Zemgales Tourism  Association (ZTA)board:
  1. Liene Rulle  - Jelgava City Council - ZTA  board president  kontakti), 
  2. Inese Turkupole-Zilpure, Bauskas Tourist Information Centre manager -
  3. Daina Liepiņa - Kokneses Toursti Information Centre directore - ZTA board vice president (kontakti)
  4.  Anita Banziņa, Dobeles Tourist Information Centre manager (kontakti)
  5. Ruta Biļevica, Rundale Palace Museum  (kontakti)
 2014 April we have  48 members: 
Aizkraukle and surrounding (7):
Koknese Tourist Information Centre, Koknese Castle ruins www.koknese.lv
Aizkraukles  History Museum  „Kalna ziedi” , kalnaziedi.aizkraukle.lv/
Mežmalas Viking boat  www.mezmalaslaivas.lv  
Guest house „Pilkane”,  www.pilkalne.viss.lv
Pļaviņu Tourist Information Centre  www.plavinunovads.lv

Jānis Jaunsudrabiņš Museum “Riekstiņi”www.ltg.lv/riekstini
Pilkane Manour


Dobele and surrounding (9):
Dobeles Tourist Information Centre www.zemgaletourism.lv
Tērvete  Tourist Information Centre www.tervetesnov.lv
Auce Tourist Information Centre www.auce.lv
Latvijas valsts meži www.mammadaba.lv
A.Brigadere Museum  „Sprīdīši” www.spridisi.lv
Pēteis Upītis Museum - LIllac garden  www.lvai.lv
Dobeles History Museum, dobeles.muzejs@navigator.lv,
K.Ulmanis Museum “Pikšas” www.piksas.lv
A/s “Tērvete” brewery, horses www.tervete.lv

Jelgava and surrounding (6):
Jelgavas Toursit Information Centre, Jelgavas St.Trinity Churc tower www.tornis.jelgava.lv,
Jelgava Municipality www.jelgavasnovads.lv
Cafe, attractions, accommodations „Zemnieka cienasts” www.lici.lv
Blankenfelde Manour  www.blankenfeldesmuiza.lv 
Zemgales pony farm, mini zoo  www.poniji.lv
Guide  Milija Zīberte, t.29807078

Jēkabpils and surrounding  (5):
Jēkabpils Tourist Information Centre www.jekabpils.lv
SPA centrer, accommodation  „Citruss” www.citrusspa.lv
Viesīte Museum “Sēlija” www.muzejsselija.lv
Krustpils Municipality www.krustpils.lv 
Jaunjelgava Tourist Information Centre www.jaunjelgava.lv

Surrounding around Riga (4):
Ķekavas Tourist Information Centre, www.kekava.lv
Sia „Lāči” bread bekary, www.laci.lv
Baldone Municipality www.baldone.lv
Daugava River Museum www.daugavasmuzejs.lv

Bauskas and surrounding  (17):
Bauskas Tourist Information Centre www.tourism.bauska.lv
Rundāles Palace Museum  www.rundale.net
Guset house  „Rasa spa” www.pirtsrituals.lv
Bauskas Casltle Museum  www.bauskaspils.lv
Bauskas Local History and Art Museum  www.bauskasmuzejs.lv
Vilis  Plūdonis  Museum , signe.samsone@tvnet.lv
Bauska Motor Museum , www.motormuzejs.lv
Guest house, hotel  „Bērzkalni” www.berzkalni.lv
Guest house „Vecozolnieki” www.vecozolnieki.lv
 Camping „Arāji” arajikempings@inbox.lv
Motel „Brencis” www.brencis.viss.lv
Huest house „Krāces” www.viesunamins.lv
Attraction park, visiting farm „Labirinti” www.labirinti.lv

 

 

Offer
Skatīt ZTA biedri, Members of Zemgale Tourism Association lielākā kartē


Start | Back | Print


 
Last changed:
2017-01-05

      

©Bauskas rajona Tūrisma Asociācija. Zemgales tūrisma asociācija. Izstrādāts: 101.lv