Uzzini par aktuālo Zemgale Facebook

 
    Par Asociāciju

Par asociācijuŠī ir demo lapa! Visa aktuālā informācija, kas saistīta ar tūrisma iespējām Bauskas novadā atrodama www.visit.bauska.lv , bet par Zemgali www.travelzemgale.lv


Vēsture
Biedrība „Zemgales Tūrisma Asociācija” (ZTA) ir viena no jaunākajām reģionālajām tūrisma asociācijām Latvijā - dibināta 2003.gada 30.decembrī. Asociācijas dibinātāji - sabiedriskās organizācijas: Dobeles rajona Tūrisma Asociācija, Bauskas rajona Tūrisma Asociācija, biedrība „Koknesei” un pašvaldības iestāde „Jēkabpils rajona tūrisma informācijas centrs”. 2010.gada maijā  Zemgales Tūrisma Asociācijai  tiek pievienota biedrība "Bauskas rajona Tūrisma Asociācija" (reorganizējot to). Šobrīd Asociācija apvieno 48 biedrus

Mērķis un uzdevumi

Asociācijas mērķis ir veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt mūsdienīgas, vidi saaudzējošas tūrisma nozares attīstību Zemgalē. 

Galvenie uzdevumi:
identificēt, izveidot un attīstīt Zemgales tūrisma produktu; veicināt ar tūrismu saistītās uzņēmējdarbības aktivizēšanos Zemgalē; sekmēt ar tūrismu saistīto uzņēmumu sadarbību; veikt Zemgales tūrisma mārketingu. 

Galvenie darbības virzieni
Asociācijas galvenie darbības virzieni un aktivitātes ir Zemgales tūrisma interešu pārstāvniecība Ekonomikas ministrijas tūrisma konsultatīvajā padomē, dažādās valsts un reģiona darba grupās, komisijās, dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos Lietuvā un Igaunijā, reģionālās tūrisma konferences organizēšana, dalība reģionālos tūrisma projektos, pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana. 

Iestāšanās

Lai kļūtu par Asociācijas biedru, ir jāaizpilda iesniegums, kuru iespējams saņemt asociācijas birojā vai Zemgales TICos. Valde iesniegumu izskata nedēļas laikā pēc tā saņemšanas un tuvākajā sēdē pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu. sīkāk


Kāpēc jāstājas asociācijā
Asociācijas biedra labumi
o Iespēja piedalīties Zemgales tūrisma mārketinga aktivitātēs vietējā un starptautiskajā tirgū.
o Biedru īpašo piedāvājumu izsūtīšana ZTA sadarbības partneriem, tūrisma profesionāļiem u.c. interesentiem (pa e-pastu).
o Informācija par dažādiem tūrisma jaunumiem, finanšu piesaistes iespējām, pasākumiem, projektiem, reklāmas iespējām (pa e-pastu).
o Atsauksmes un ieteikuma vēstules ZTA biedriem projektu realizācijai u.c. institūcijās.
o Divi bezmaksas ielūgumi uz Balttour tūrisma izstādi Ķīpsalā.
o Atlaides ZTA organizētajos semināros, pieredzes apmaiņas braucienos, mācībās.
o Sadarbības veicināšana starp biedriem, veidojot reģionāla līmeņa tūrisma produktus un maršrutus.
0 Informācija par Tūrisma attīstības valsts aģentūras aktivitātēm, biedru prezentācija dažādos prezentācijas pasākumos, kuros piedalās Asociācija.

Prezentācija par Asociaciju (15.08.2012)

Zemgales Tūrisma Asociācijas sadarbības partneri:

  1. Zemgales Plānošanas reģions www.zemgale.lv
  2. Tūrisma attīstības valsts aģentūra www.tava.gov.lv
  3. Kurzemes Tūrisma Asociācija www.kurzeme.lv
  4. Vidzemes Tūrisma Asociācija www.vidzeme.com
  5. Latgales Tūrisma Asociācija www.latgaletourism.lv
  6. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija www.esaf.llu.lv/


Sākums | Atpakaļ | Printēt


 Jaunie Asociācijas biedri:

Ores apartamenti 

 Blankenfeldes muiža

 Jaunjelgavas novads

Saukas dabas parks

 

Balso par Zemgales TOP objektiem
Rundāles pils:
Tērvetes dabas parks:
Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis:
Bauskas pils:
Kokneses pils:
Krustpils pils:Pēdējās izmaiņas:
2017-01-05

      

©Bauskas rajona Tūrisma Asociācija. Zemgales tūrisma asociācija. Izstrādāts: 101.lv