Aktuāli Aktuāli

Aktuāli

Pļaviņu novada stāsts
Adrese Pļaviņu novada, Vietalvas pagasta, Odzienas muižas pils parks
Telefons 65134307
Internetā www.plavinunovads.lv
Piedāvājums Pļaviņu novada svētki, sniegs iespēju iepazīt novada iedzīvotājus, amatiermākslas kolektīvus, klausīties jaukās dziesmās un griezties dejās.
Darba laiks 2015.gada 3. jūlijs, no plkst. 22.00


"Pļaviņu novada stāsts” ir stāsts par novadu un ļaudīm, kas tajā dzīvo. Tas ir stāsts par to, kas Pļaviņās un apkārtnē ir baudāms, stāsts par sapņiem un to piepildījumu, par atstāto pēdu rakstu – gan zemē iemīto, gan cilvēku atmiņā un sirdīs iezīmēto. Visas dienas ir kā raibi mozaīkas gabaliņi, kurus kopā saliekot veidojas mūsu kopīgais mūža raksts. 

2015.gada 3.jūlijā plkst. 2200 ikviens tiek gaidīts Odzienas muižas pils parkā, Vietalvas pagasta, Pļaviņu novadā. 

Plaviņu novada amatiermākslas kolektīvi, viesi  no kaimiņu pagastiem un Rīgas rakstu rakstos izdziedās un izdejos Plaviņu novada stāstu - Pļaviņu novada svētkos!

Tiekamies svētkos!