Aktuāli Aktuāli

Aktuāli

Zemgales Tūrisma Asociācija prezentē Zemgales novadu pašvaldības vadītājiem asociācijas galvenos darbības virzienus
Piedāvājums Asociacijas prezentacija Zemgales pašvaldību vadītājiem


Zemgales Tūrisma Asociācija Zemgales plānošanas reģiona padomes sēdē 2014.gada 22.oktobrī prezentēja Asociācijas darbības virzienus un nākotnes plānus. Prezentācijas ietvaros tika aicinātas arī pārējās Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības kļūt par asociācijas biedru. Sēdē papildus tika izskatīti vēl citi ar tūrismu saistītie jautājumi - dalība iztādē "Balttour 2015", tūrsima rādītāji un potenciālie attīsības virzieni. Sēde notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.