Uzzini par aktuālo Zemgale Facebook

 
    Aktuāli

Aktuāli

Par portāla izveidi
Piedāvājums Informācija par portāla tapšanu.


 

Sakarā ar Bauskas rajona Tūrisma Asociācijas pievienošanu Zemgales Tūrisma Asociācijai,   portāls bauskata.lv ar 2010.g. decembri kļuvis par Zemgales tūrisma portālu! 

Par bauskata.lv portāla izveidošanu realizējot projektu

     Biedrība "Bauskas rajona Tūrisma Asociācija" 2007.gada nogalē Leader+ projekta "Bauskas rajons, vieta, kur satikties" ietvaros ir izveidojusi šo mājas lapu, kuras mērķis ir sniegt profesionālu informāciju Bauskas rajona  esošajiem un jaunajiem tūrisma uzņēmējiem un citiem interesentiem  par tūrisma nozari - standartiem, dokumentiem, tūrisma sisitēmu, darba iespējām, uzzināt par aktuālo tūrismā Bauskas rajonā Tūrisma īsziņās, kā arī ir iespēja apmeklēt Bauskas rajona tūrisma mājas lapu http://www.tourism.bauska.lv  un atslogot to no profesionālās informacijas.

Biedrība “Bauskas rajona Tūrisma Asociācija” saņēmusi Eiropas Savienības struktūrfonda - Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas 4.prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana" 4.6.pasākuma "Vietējo rīcību attīstība (LEADER+ veida pasākums)" 4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas" finansējumu projektam "Bauskas rajons - vieta, kur satikties". 
  Projekta mērķis -  veicināt ilgtspējīga un līdzsvarota lauku tūrisma attīstību Bauskas rajonā. 
  Galvenie uzdevumi: uzlabot sadarbību un veicināt pieredzes apmaiņu starp tūrismā iesaistītām mērķgrupām un kopienām; nodrošināt informācijas pieejamību par tūrisma uzņēmējdarbību rajonā, sekmējot pašnodarbinātību un jaunu darba vietu radīšanu; uzlabot esošo un veicināt jauno tūrismā iesaistīto uzņēmēju konkurētspēju.
Projekta rezultātā tika noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens pie Iecavas, Vecumnieku, Bārbeles, Skaistkalnes pagastu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Bārbeles pagastā tika noorganizēts informatīvs seminārs “Ilgtspējīga un līdzsvarota lauku tūrisma pakalpojuma veidošana,  sniegšana un reklāma”. kurā piedalījās 34 dalībnieki. Tika izveidota Bauskas rajona tūrisma profesionālās informācijas mājas lapa www.bauskata.lv. Tika sagatavotas un izdotas 3 produktu brošūras par 12 tūrisma pakalpojumu sniedzējiem rajonā 12000 eks. latviešu un 12000 eks. angļu valodā, kā arī  iegādāti 20 informatīvie palikņi, kur tūrisma uzņēm'jiem izvietot šīs un citas tūrisma brošūras. 

Projekta kopējās izmaksas – Ls 4399,00
Realizācijas termiņš –  (2007.gada 11.septembris – 2008.gada 31.marts)
Projekta koordinatore Inese Turkupole-Zilpure
Grāmatvede Sandra Ķisele


 Jaunie Asociācijas biedri:

Ores apartamenti 

 Blankenfeldes muiža

 Jaunjelgavas novads

Saukas dabas parks

 

Balso par Zemgales TOP objektiem
Rundāles pils:
Tērvetes dabas parks:
Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis:
Bauskas pils:
Kokneses pils:
Krustpils pils:Pēdējās izmaiņas:
2017-01-05

      

©Bauskas rajona Tūrisma Asociācija. Zemgales tūrisma asociācija. Izstrādāts: 101.lv